Centrum Nauki Experyment w Gdyni, wystawa "Przyroda"

PROJEKT I REALIZACJA

Wystawa PRZYRODA będzie jedną z Wystaw interaktywnych planowanych w Centrum Nauki EXPERYMENT.Wystawa PRZYRODA stawia sobie za cel pokazanie gościom Centrum Nauki EXPERYMENT jak piękna, skomplikowana, a zarazem logiczna w swej „konstrukcji” jest przyroda. Dodatkowo należy uświadomić jak wiele człowiek może nauczyć się obserwując naturę, ile skorzystać z jej rozwiązań, jak pobudzić własną wyobraźnię i doskonalić logiczne myślenie. Jednocześnie opracowana koncepcja ma sugerować potrzebę ochrony przyrody i szacunku dla niej przez człowieka.

Zespół projektowy: Marcin Pietuch, Dominika Pietuch, Nikodem Kursa, Piotr Giemborek, Piotr Dudek, Justyna Zamulińska, Netigen