Podziemia Rynku w Krakowie

Wyjątkowa ekspozycja „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” zlokalizowana pod Rynkiem Głównym w Krakowie prezentuje ścisłe związki łączące średniowieczny Kraków z innymi ośrodkami europejskimi, 800-letnią historię krakowskiego handlu i rzemiosła. Za opracowanie koncepcji wystawy i realizację jej części ekspozycyjnej odpowiedzialne było konsorcjum w składzie: Fabryka Dekoracji, Art FM, No Label i TRIAS SA. Tworząc ekspozycję wykorzystaliśmy zarówno nowoczesne techniki multimedialne (ekran parowy, ekrany dotykowe, plazmowe, hologramy) jak i tradycyjne techniki wystawiennicze (rekonstrukcje osady, warsztatów, makiety). Stworzyliśmy sensualne tło do prezentacji unikatowych podziemi Rynku i zabytków archeologicznych. Naszym celem było oddziałujące na wszystkie zmysły przedstawienie atmosfery tętniącego życiem średniowiecznego Krakowa, zapewnienie widzowi bezpośredniego kontaktu z ożywioną historią miasta.

Zespół projektowy: Marcin Pietuch, Dominika Pietuch, Mieczysław Bielawski, Tomasz Salwierz