Muzeum w Cieplicach

KONKURS NA KONCEPCJĘ ARANŻACJI SAL WYSTAWIENNICZYCH MUZEUM W JELENIEJ GÓRZE - CIEPLICACH

II NAGRODA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Koncepcyjny Zamienny przebudowy Zespołu Pocysterskiego w Jeleniej Górze-Cieplicach. Zakres opracowania obejmuje świecką część klasztoru zlokalizowaną w północnej części budynku (skrzydło północne, wschodnie oraz fragment zachodniego) od strony rzeki Kamienna. Część południowa klasztoru należy do Kolegium Zakonu Ojców Pijarów. Zakresem prac objęto także uporządkowanie wirydarza oraz terenu w zachodniej części działki, gdzie obecnie znajduje się „scatepark”. Projekt zakłada modernizację, przebudowę i adaptację świeckiej części zespołu na cele muzealne. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1397 z dnia 17.09.1965.