Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, wystawa "Wokół Maltańskiego Krzyża"

KONCEPCJA WYSTAWY

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu plastycznego
i wykonawczego oraz projektu materiałów reklamowych dla wystawy „Wokół Maltańskiego Krzyża” oraz realizacja ekspozycji w pomieszczeniach muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Celem wystawy jest przedstawienie dziejów najstarszego istniejącego zakonu rycerskiego - Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego, Zwanego Rodyjskim i Maltańskim – oraz jego związków z Polską. Ekspozycja będzie miała układ chronologiczno-problemowy, w którym przeplatać się będą dwa wątki: historia polskich maltańczyków pokazana na tle przemian całego Zakonu.